ZŠ a MŠ Blatec

Zápis

Zápis do MŠ proběhne v tomto roce dálkovým způsobem. U zápisu nebudou přítomny děti.

Rodič může doručit podepsanou Žádost o přijetí osobně, lépe však poštou, datovou schránkou

či prostým vhozením do poštovní schránky školy. Žádost lze stáhnout viz níže.

Spolu s Žádostí je nutné doručit Čestné prohlášení k očkování viz. níže, kopii očkovacího

průkazu a prostou kopii rodného listu dítěte.

Žádosti budou přijímány od 4. 5. do 16. 5. 2020. Případné nutné osobní předání

je možné v pátek 15. 5. 2020 v čase 9:00 – 12:00.

Pro příští rok je v naší školce 6 volných míst.

Pro děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

 

Dokumenty ke stažení k zápisu do MŠ:

Žádost o přijetí 2020

Čestné prohlášení k očkování

 

Dokumenty ke stažení, které se týkají ZÁPISu do ZŠ:

Žádost o přijetí 2020

Školní řád

Kritéria pro přijetí do ZŠ 2020

Žádost o odklad_2020