ZŠ a MŠ Blatec

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 

Vzhledem k současné situaci a opatření MŠMT k zápisům

(http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021),

lze v tomto roce podat žádost k povinné školní docházce bez přítomnosti zákonného

zástupce dítěte.

Nutné je však doručit do školy podepsanou Žádost o přijetí k povinné školní docházce

v termínu od 1. 4. – 10. 4. 2020. Žádost je možné stáhnout v sekci ZÁPIS.

V případě žádosti o odklad je postup totožný, rozhodnutí školy bude vydáno, až po obdržení

doporučení z poradenského zařízení.

Pro doručení doporučujeme využít datovou schránku, email s elektronickým podpisem nebo poštu

(popř. poštovní schránku).

 

Naše prvňáčky však o zápis nepřipravíme. Jakmile to bude možné, zorganizujeme pro ně neformální

čast zápisu ve škole.