ZŠ a MŠ Blatec

Školní družina

K výchově žáků 1. stupně ZŠ slouží mimo vyučování školní družina. Práce ve ŠD je součástí veškeré výchovné činnosti školy, avšak v rámci svého vlastního specifického, výchovného poslání v době mimo vyučování. ŠD svou činností vede žáky k hodnotnému prožívání volného času, a to vhodnou organizací jejich odpočinku a rekreace po vyučování, uspokojováním a rozvíjením jejich zájmové činnosti. Ředitelka školy vydává vnitřní řád ŠD, který stanoví podmínky přijetí a chování žáků v tomto zařízení. Vnitřní řád je vyvěšen na viditelném místě tak, aby se s ním mohli seznámit rodiče žáků navštěvujících ŠD. Školní družina je umístěna v učebně 1. třídy. Je vybavena novým pestrým nábytkem a především velkým množstvím hraček, her, stavebnic a všeho, co děti potřebují ve svém čase bez učení. Družina je v provozu od 6.45 do 7.45 ráno.  Odpoledne navazuje na školní vyučování a končí v 15.00 nebo 16.00 hodin. Po dohodě s rodiči a zřizovatelem lze přistoupit k prodloužení provozu družiny – v případě zájmu rodičů.

V pondělí navazuje na provoz družiny zájmové kroužek, který končí v 16.00 hodin.

Od 4.9.2023 se na Vás těší paní vychovatelka Kateřina Hrbáčková, DiS..

Upozornění: Vyzvedávání dětí z družiny po obědě je možné do 13:15, poté již není vyzvednutí možné z důvodu organizované činnosti v ŠD.

Organizace dne

6:45 – 7:45
ranní blok

11:40 – 15:00
odpolední blok

12:35
příprava na oběd, odchod do jídelny

13:00 – 13:15
odpočinková činnost

13:15 – 14:15
rekreační a zájmová činnost

15:00, 16:00
ukončení provozu

Žádost o uvolnění žáka z ŠD