ZŠ a MŠ Blatec

Školní družina

K výchově žáků 1. stupně ZŠ slouží mimo vyučování školní družina. Práce ve ŠD je součástí veškeré výchovné činnosti školy, avšak v rámci svého vlastního specifického, výchovného poslání v době mimo vyučování. ŠD svou činností vede žáky k hodnotnému prožívání volného času, a to vhodnou organizací jejich odpočinku a rekreace po vyučování, uspokojováním a rozvíjením jejich zájmové činnosti. Ředitelka školy vydává vnitřní řád ŠD, který stanoví podmínky přijetí a chování žáků v tomto zařízení. Vnitřní řád je vyvěšen na viditelném místě tak, aby se s ním mohli seznámit rodiče žáků navštěvujících ŠD. Školní družina je umístěna v učebně 1. třídy. Je vybavena novým pestrým nábytkem a především velkým množstvím hraček, her, stavebnic a všeho, co děti potřebují ve svém čase bez učení. Družina je v provozu od 7.00 do 7.40 ráno.  Odpoledne navazuje na školní vyučování a končí v 15.00 hodin. Po dohodě s rodiči a zřizovatelem lze přistoupit k prodloužení provozu družiny – v případě zájmu rodičů.

Téměř každý den navazují na provoz družiny zájmové kroužky, které končí v 16.00 hodin.

Od 3.9.2018 se na Vás těší paní vychovatelka Michaela Indráková.

Organizace dne

7:00 – 7:40
ranní blok

11:40 – 15:00
odpolední blok

12:35
příprava na oběd,odchod do jídelny

13:00 – 14:00
odpočinková činnost

14:00 – 15:00
rekreační a zájmová činnost

15:00
ukončení provozu