ZŠ a MŠ Blatec

Školní družina

Školní družina je umístěna v jedné z učeben. Je vybavena novým pestrým nábytkem a především velkým množstvím hraček, her, stavebnic a všeho, co děti potřebují ve svém čase bez učení. Družina je prozatím v provozu od 7.00 do 7.40 ráno.  Odpoledne navazuje na školní vyučování a končí v 15.00 hodin. Po dohodě s rodiči a zřizovatelem lze přistoupit k prodloužení provozu družiny – v případě zájmu rodičů.

Téměř každý den navazují na provoz družiny zájmové kroužky, které končí většinou v 16.00 hodin.

Od 2. září se na Vás těší paní vychovatelka Michaela Indráková.