ZŠ a MŠ Blatec

Informace

Základní škola a Mateřská škola Blatec je malotřídní škola, která poskytuje základní vzdělání žákům 1. stupně od 1. do 4. ročníku a péči dětem zpravidla od 3 do 6 let.  Slouží především obyvatelům obce Blatec.

Základní škola vyučuje své žáky ve dvou učebnách. Součástí subjektu jsou i mateřská škola, školní družina a školní jídelna – výdejna. Školu navštěvuje průměrně 20 žáků. Plná kapacita je 40 žáků.  Do mateřské školy lze přijmout nejvíce 24 dětí. Její kapacita bývá v posledních letech naplněna. Školní družinu využívají všichni žáci školy, stejně tak i školní jídelnu.

Naše škola i školka jsou zařízeními rodinného typu, která mohou dětem nabídnout příjemný kolektiv dětí i dospělých, téměř individuální přístup, dostatek času a prostoru pro kreativitu, možnost podílet se na společných akcích školních i mimoškolních… a užít si spoustu legrace.

Na škole působí školní metodik prevence a výchovný poradce.

Školní metodička prevence: Mgr. Hana Knapková, tel. 778 436 950

Výchovná poradkyně: Mgr. Kristýna Langová, tel. 604 541 151

Konzultační hodiny: dle individuální domluvy

S čím se můžete na školní metodičku prevence obrátit?

Potřebujete-li informace, odbornou radu, pomoc či zprostředkování odborné pomoci v oblasti rizikového chování žáků. Je možné se na metodičku prevence obrátit s těmito problémy žáků:

 S čím se můžete na výchovnou poradkyni obrátit?

Potřebujete-li informace, odbornou radu, pomoc či zprostředkování odborné pomoci v oblasti vzdělávání žáků. Metodička prevence:

Výroční zpráva 2021/2022

Výroční zpráva 2022/2023

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro účely splnění požadavků platné legislativy upravující ochranu osobních údajů (mimo jiné též Nařízení General Data Protection Regulation (EU) 2016/679), dále jen „GDPR“, uvádíme Zásady zpracování a ochrany osobních údajů. Součástí dokumentu je i kontakt na pověřence školy.

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů Blatec